Bel gratis: 085 - 760 60 13

Ons intaketeam is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22:00 uur

Allergenen: ‘Goed op orde? Geen vrees voor aansprakelijkheid’

Ondernemers die hun allergenenbeleid goed op orde hebben, hoeven niet te vrezen voor wettelijke aansprakelijk bij schade. Dit zegt een horeca-advocaat desgevraagd tegen Misset Horeca. Volgende maand gaat de nieuwe allergenen wetgeving in.

Vanaf 13 december 2014 gaat in Nederland een Europese wetgeving over de allergenendeclaratie in werking. Horecabedrijven moeten voor onverpakte producten informatie geven aan hun gasten over de mogelijke aanwezigheid van veertien allergenen.

‘Als de ondernemer zijn allergenenbeleid goed op orde heeft en de nodige maatregelen heeft getroffen, zou deze in principe niet hoeven te vrezen. Mocht desondanks een allergische reactie optreden bij een van de gasten dan zou dit op grond van de Verordening in beginsel niet eerder tot aansprakelijkheid van de horeca-ondernemer mogen leiden,’ zegt de advocaat.

Hij vervolgt: ‘Mocht het allergenenbeleid echter niet op orde zijn en/of niet de nodige maatregelen zijn getroffen, dan kan dit een aantal consequenties hebben.

– Ten eerste kan NVWA boetes opleggen (tot €1.050,-).

– Daarnaast kan dit tot gevolg hebben dat de horeca-ondernemer niet meer verzekerd is bij eventuele letselschade of aansprakelijkheidsstelling. Daarbij valt het niet uit te sluiten dat bij het niet naleven van de Verordening ook eerder letselschadeclaims zullen worden toegewezen. De praktijk zal dit moeten uitwijzen,’ besluit de advocaat.

Zin op de menukaart niet voldoende

Wat ondernemers dan exact moeten vermelden over allergenen is ook de advocaat nog niet geheel duidelijk. ‘Ook wij ontkomen er niet aan om de Verordening op bepaalde punten te interpreteren. Dit speelt onder meer een rol in het kader van de vraag hoe specifiek de allergenen informatie dient te worden verstrekt. Ik lees de Verordening zo, dat het enkel plaatsen van een zin op de menukaart in de trant van ‘Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten’ onvoldoende is. De Verordening stelt namelijk als voorwaarde dat de voedselinformatie voldoende nauwkeurig moet zijn.

De allergenen informatie moet aan een aantal eisen voldoen die in de Verordening staan vermeld. Onder meer dient deze informatie ‘eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn’ en voor een deel schriftelijk worden vastgelegd. De Verordening is op dit punt niet altijd even concreet, waardoor discussie zou kunnen ontstaan over de vraag wanneer aan deze Verordening nu exact wordt voldaan. Verschillende bedrijven en instanties hebben de Verordening op hun eigen manier geïnterpreteerd. Op dit moment valt nog niet met zekerheid te zeggen welke interpretatie juist is. Dit kan ook afhangen van de vraag welke werkafspraken met diverse partijen zoals bijvoorbeeld de NVWA worden gemaakt, laat het advocatenkantoor aan Misset Horeca weten.

Niet WA-verzekerd

Brenda van Dranen, adjunct-directeur van Stichting Horeca Onderwijs, zei eerder al tegen Misset Horeca dat ze zich zorgen maakt over de wettelijke aansprakelijkheid. Veel ondernemers weten volgens haar niet dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze niet laten zien dat ze op de hoogte zijn van de wet en er niet mee bezig zijn in hun bedrijfsvoering. ‘Gasten die een allergische reactie krijgen of letsel oplopen, kunnen dan via hun WA-verzekering de horecaondernemer laten vervolgen.’ Er is momenteel nog geen jurisprudentie hierover omdat de wet nog niet van kracht is.

 

Bron: Missethoreca.nl, week 46 2014

Meld uw letsel of stel een vraag

Bel 085 – 760 60 13 of vul dit formulier in:
    Sitemap