Bel gratis: 085 - 760 60 13

Ons intaketeam is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 22:00 uur

Raad voor de Rechtspraak zet vraagtekens bij wetsvoorstel affectieschade

Raad voor de Rechtspraak zet vraagtekens bij wetsvoorstel zorg- en affectieschade. Zo roept het begrip ‘ernstig en blijvend letsel’ vragen op. Valt psychisch letsel hier bijvoorbeeld onder? In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesproken over ‘70 procent functieverlies’ als richtinggevend percentage om van ernstig en blijvend letsel te kunnen spreken.

De Raad vraagt zich af waarop dit percentage is gebaseerd. Verder is het de vraag wanneer, in welke gevallen en aan de hand van welke maatstaf moet worden vastgesteld dat letsel ‘blijvend’ is. Tegen de vergoeding van zorgkosten heeft de Raad geen bezwaren; men kan zich vinden in de dubbele redelijkheidstoets van art. 6:96 BW.

 

Bron: Stichtingpiv.nl, week 44 2014

Meld uw letsel of stel een vraag

Bel 085 – 760 60 13 of vul dit formulier in:
    Sitemap