Juridische hulp door ervaringsdeskundigen

Een ongeval kan vervelende lichamelijke, emotionele en financiële gevolgen voor u hebben. Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval heeft u recht op schadevergoeding.

Zelf beschikt u waarschijnlijk niet over voldoende kennis om goed te kunnen beoordelen of de andere partij aansprakelijk is en welke schade er vergoed dient te worden. U doet er derhalve verstandig aan om een belangenbehartiger te nemen die alle wetten en regels goed kent en in staat is om een rechtvaardige schadevergoeding voor u te realiseren.

Sincerus Letselschade helpt u graag hierbij en werkt ook nog eens geheel kosteloos voor u!

Ervaringsdeskundigen
Wij onderscheiden ons van andere kantoren door het feit dat wij niet alleen deskundig, maar ook ervaringsdeskundig zijn. De oprichters van Sincerus Letselschade hebben namelijk in het verleden zelf een ongeval gehad en daarbij letselschade opgelopen. Hierdoor kunnen wij ons goed inleven in uw situatie en onze dienstverlening beter laten aansluiten bij uw behoeften. Meer over ons >>

Meld uw letsel of stel een vraag

Bel 085 – 760 60 13 of vul dit formulier in:Laat gratis uitrekenen waar u recht op heeft!

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals:

  • smartengeld
  • medische kosten
  • materiële schade
  • inkomensschade
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • wettelijke rente
  • kosten voor deskundige bijstand

Onze letselschadespecialisten kunnen u een indicatie van de hoogte van uw schadevergoeding geven.

Bel 085 – 760 60 13 of vul het contactformulier in op deze pagina en laat direct uitrekenen waar u recht op heeft!

Belangrijke tips

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de verzekeraar die uw schade dient te vergoeden opkomt voor de belangen van de tegenpartij. Deze verzekeraar staat dus niet aan uw zijde! Tijdens de schaderegeling kunnen er discussies ontstaan over de ernst van uw letsel en de omvang van uw schade. Onderstaande tips kunnen lange discussies hieromtrent beperken:

Tip 1: Als u klachten heeft, ga dan direct naar uw huisarts. Denk niet te snel ‘het gaat wel weer over’. Vooral als het gaat om niet of nauwelijks objectiveerbare klachten: klachten die medisch gezien niet zo duidelijk zijn vast te stellen.

Tip 2: Houd vanaf het begin uw schade bij en bewaar alle nota’s en andere bewijsmiddelen. Kosten die u maakt, moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. De ervaring heeft geleerd dat het aanvragen en verkrijgen van voorschotten eenvoudiger is indien de schadeposten worden vergezeld van nota’s en/of facturen.

Lees meer >>>

Hoe verloopt een schaderegelingstraject?

De eerste stap in het schaderegelingstraject is het verzamelen van de beschikbare informatie. Dit begint met een inventariserend gesprek met u als cliënt. Aan de hand van de hieruit verkregen informatie, zal de route voor uw zaak worden bepaald. Aansluitend zal de letselschadespecialist uw medische informatie opvragen en zal de tegenpartij (of zijn verzekeraar) aansprakelijk worden gesteld.

Het is onmogelijk om op voorhand aan te geven hoe lang een schaderegelingstraject gaat duren. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, zoals het bereiken van de medische eindtoestand en de opstelling van de tegenpartij. Uiteraard hoeft u niet tot de eindafwikkeling te wachten voordat u financiële compensatie ontvangt. Als de aansprakelijkheid is erkend, dan zullen wij direct een voorschot voor u aanvragen.

Een uitgebreid overzicht van de verschillende stappen in het schaderegelingstraject vindt u in ons stappenplan.

Lees meer >>>

Nieuws

Sitemap